In het najaar van 1932 werd door de jongelingsvereniging van de in opbouw zijnde Hervormde Kerk van Slikkerveer een jaarfeest gevierd. Uit de leden was een dubbelkwartet samengesteld dat op de feestavond enkele liederen ten gehore bracht, ingestudeerd en gedirigeerd door Piet Brouwer. 
Zo kwamen 17 mannen bijeen op 17 januari 1933. Het meest enthousiast was de dirigent de heer Brouwer, die aan het begin van de bespreking de onsterfelijke kreet slaakte: "mannen, laten we gaan zingen"!
Al in 1939 trad het koor op in Leiden voor de N.C.R.V. radio. Na de oorlog volgden  uitvoeringen voor radio en televisie van de E.O.
Het koor heeft tot nu toe 5 dirigenten gehad. De heer P. Brouwer was 32 jaar dirigent, zijn opvolger de heer B. Sintnicolaas bleef 13 jaar, de volgende 7 jaar waren voor de heer A. Noordergraaf. Na hem kwam Everhard Zwart, die vanaf 1985 tot  2015 het koor onder zijn hoede heeft genomen. In 2015 is Willem Nijhof aangesteld als vijfde dirigent van het mannenkoor. 
De achterliggende periode overziend mag met dankbaarheid worden geconstateerd, dat er onder de leden altijd een goede sfeer geheerst heeft, dat de onderlinge banden tussen bestuur, dirigent en leden altijd sterk waren en dat men altijd bereid geweest is zich voor elkaar en voor het koor in te zetten en dat er daardoor prima prestaties geleverd zijn en dat niet alleen op muzikaal gebied.