Veel mensen hebben het al ontdekt, zingen is gezond…

Het is goed voor je longen, je hart en je humeur.


Mannen die hun stem verder willen ontwikkelen in koorverband en natuurlijk graag zingen, zijn hartelijk welkom bij ons koor. Het Slikkerveers Christelijk Mannenkoor is zeker ook een gezellige club mannen onder elkaar op de maandagse repetitieavonden. Kom vrijblijvend eens naar zo’n repetitieavond. Een paar keer luisteren of ook meedoen verplicht je tot niets. Maar we weten bijna zeker, dat je dan óók een enthousiast lid van ons koor zult worden.

Wij repeteren maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
In de maanden juli en augustus zijn er geen repetities.
De contributie bedraagt slechts €9,- per maand.

Kerkgebouw de Kern 
Stadhouderslaan 29
2983 CP Ridderkerk


dirigent: Willem Nijhof
www.willemnijhof.nl 

Wat u ook nog wel wilt weten...


Is dat we buiten het feit, dat we op maandagavond repeteren en jaarlijks diverse uitvoeringen geven, er nog een aantal andere zaken zijn, die we met elkaar doen.

 

  • ieder jaar verkopen we boterletters en kerstkransen 
  • er  wordt er om de twee jaar een koorreis gehouden, waarbij ook uw partner wordt uitgenodigd.
  • er is een jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin de jaarverslagen van secretaris en penningmeester worden voorgelezen en waarin  u gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen.
  • elk jaar houden we een gezellige avond waarbij u en uw partner een drankje en een hapje worden aangeboden. 
  • het koorkostuum, overhemd, stropdas en pochet krijgt u in bruikleen van het koor, u dient hiervoor echter wel een verklaring te tekenen
  • ook krijgt u een vergulde dasspeld in de vorm van een solsleutel in bruikleen

 

Alle gelden, die door middel van bovengenoemde activiteiten worden verkregen, hebben een extra bestemming, zoals het kostuumfonds, koorreis en gezellige avond.

 

Wij hopen u een indruk te hebben gegeven van datgene, wat we als mannenkoor zoal met elkaar ondernemen en hopen dan ook u daar deelgenoot van te kunnen maken.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden

 

 

Mocht u om wat voor reden dan ook verhinderd zijn de repetitie bij te wonen, 

dan graag even een telefoontje naar de secretaris, tel. 0180-418753/06-15630556